Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Markera utskrift

Det går att markera i förväg vilka stillbilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare.

Ikonen (utskrift) tänds för angivna bilder. DPOF är en förkortning av ”Digital Print Order Format”.
  1. MENU (Uppspelning) → [Markera utskrift] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:
Används för att välja bilder som ska skrivas ut.

(1) Välj en bild och tryck på i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till på så att -märket försvinner igen.

(2) Upprepa steg (1) för att markera ytterligare bilder för utskrift.

(3) MENU[OK] → Tryck på i mitten.

Avbryt alla:
Används för att ta bort alla DPOF-markeringar på en gång.

Utskriftsinställning:
Det går att välja om datumet ska läggas på för bilder som är markerade med DPOF-markeringar.

OBS!

  • Det går inte att lägga till DPOF-markeringar för följande sorters filer:
    • Filmer
    • RAW-bilder