Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Direkt manuell skärpeinställning (DMF)

Det går att fininställa skärpan för hand efter det att skärpan har låsts.
På så sätt är det möjligt att snabbt ställa in skärpan på ett motiv, snarare än att använda manuell skärpeinställning redan från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Dir man. fokus].
  2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan automatiskt.
  3. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid på skärpeinställningsringen för att fininställa skärpan.

    • När man vrider på skärpeinställningsringen visas fokalavståndet på skärmen.
      Det kan hända att fokalavståndet inte visas när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.
  4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.