Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Skärpelås

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Enbilds-AF] eller [Automatisk AF].
  2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.
    Skärpan låses.
  3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.
  4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

OBS!

  • När motivet rör sig går det inte att låsa skärpan, även om punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF].