Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Att observera när blixten används

Observera följande punkter när blixten används.

  • Det går inte att använda blixten när man filmar.
  • Medan blixten håller på att laddas upp blinkar indikatorn . När blixten är färdiguppladdad tänds indikatorn helt.
  • När en separat blixt (säljs separat) är monterad på multi-gränssnittsskon har den separata blixtens tillstånd prioritet över blixtinställningarna på den här produkten, och det går inte att använda produktens inbyggda blixt.
  • Använd inte ett blixtaggregat som finns i handeln som använder högspänningssynkroniseringskontakter eller kontakter med omvänd polaritet, eftersom det kan leda till fel.