Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Panorama: Storlek

Används för att ställa in bildstorleken för panoramabilder. Bildstorleken varierar beroende på inställningen för punkten [Panorama: Riktning].

  1. MENU (Kamerainst.) → [Panorama: Storlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Panorama: Riktning] är inställd på [Uppåt] eller [Nedåt]

Standard: 3872×2160

Brett: 5536×2160


När punkten [Panorama: Riktning] är inställd på [Vänster] eller [Höger]

Standard: 8192×1856

Brett: 12416×1856