Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Bildeffekt

Det går att välja önskat effektfilter för att åstadkomma mer imponerande och konstnärliga bilder.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Bildeffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Bildeffekt]-funktionen avstängd.
Leksakskamera:
Används för att ta en mjuk bild med skuggade hörn och minskad skärpa.
Popfärg:
Används för att skapa ett levande intryck genom att framhäva färgtonerna.
Posterisering:
Används för att skapa ett abstrakt intryck med hög kontrast genom att framhäva grundfärgerna kraftigt, eller använda svartvitt.
Retrofoto:
Används för att skapa ett intryck av ett gammalt gulnat fotografi där kontrasten har bleknat.
Mjuk high-key:
Används för att skapa en bild med en viss atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk.
Partiell färg:
Används för att skapa en bild där bara en färg behålls medan övriga färger omvandlas till svartvitt.
Hög kontr. Mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med hög kontrast.
Mjukt fokus:
Används för att skapa en bild som är uppfylld av en mjuk belysningseffekt.
HDR-målning:
Används för att skapa intrycket av en målning, med färgerna och detaljerna framhävda.
Rik ton mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med en rik tonskala och återgivning av detaljer.
Miniatyrbild:
Används för att skapa en bild där motivet framhävs på ett levande sätt, och bakgrunden blir väldigt suddig. Detta är en effekt man ofta ser i bilder på miniatyrmodeller.
Vattenfärg:
Används för att skapa en bild där färgerna flutit ut och blivit suddiga som om den var målad med vattenfärg.
Illustration:
Används för att skapa intrycket av en teckning genom att framhäva konturerna.

Tips

 • Det går att utföra detaljerade inställningar för följande [Bildeffekt]-lägen genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten.
  • [Leksakskamera]
  • [Posterisering]
  • [Partiell färg]
  • [Mjukt fokus]
  • [HDR-målning]
  • [Miniatyrbild]
  • [Illustration]

OBS!

 • När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används blir [Leksakskamera]-effekten inte lika stor om man väljer en större zoomförstoring.
 • När effekten [Partiell färg] är vald kan det hända att vald färg inte blir kvar i bilden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena.
 • Följande effekter går inte att kontrollera på tagningsskärmen, eftersom produkten behandlar bilden efter tagningen. Observera även att det inte går att ta fler bilder förrän bildbehandlingen är klar. Dessa effekter går inte att använda för filmer.
  • [Mjukt fokus]
  • [HDR-målning]
  • [Rik ton mono.]
  • [Miniatyrbild]
  • [Vattenfärg]
  • [Illustration]
 • I lägena [HDR-målning] och [Rik ton mono.] utlöses slutaren tre gånger per bild. Tänk på följande:
  • Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
  • Ändra inte bildkompositionen före tagningen.

  Om kontrasten för scenen är för dålig, eller om skakningsoskärpan eller rörelseoskärpan är för kraftig kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker att så är fallet tänds / för den lagrade bilden för att informera om det problemet. Ändra i så fall bildkompositionen eller inställningarna efter behov, var försiktig med skakningsoskärpan och ta om bilden.

 • [Bildeffekt] går inte att ställa in när tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Scenval] eller [Panorering].
 • [Bildeffekt] går inte att ställa in när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].