Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Rutnät

Används för att ställa in om ett rutmönster ska visas eller ej. Rutmönstret gör det lättare att justera bildkompositionen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Rutnät] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tredelningslinje:
Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.

Kvadratlinje:
Det kvadratiska rutmönstret gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta läge är praktiskt att använda för att bestämma bildkvaliteten vid tagning av landskap, närbilder eller duplicerade bilder.

Diag.+ kvadratlinje:
Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.

Av:
Inget rutmönster visas.