Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ansiktsregistrering (Radera)

Används för att radera registrerade ansikten.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ansiktsregistrering] [Radera].
    Genom att välja [Radera alla] går det att radera alla registrerade ansikten på en gång.

OBS!

  • Även om man utför kommandot [Radera] finns data för det registrerade ansiktet kvar i produkten. Om du vill radera alla data om registrerade ansikten från produkten, så välj [Radera alla].