Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF-belysning (stillbild)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. Den röda AF-lampan gör det lättare för produkten att ställa in skärpan när man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är låst.

 1. MENU (Kamerainst.) → [AF-belysning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
AF-lampan används.
Av:
AF-lampan används inte.

OBS!

 • [AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
  • I filmläget
  • I [Panorering]-läget
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] och motivet rör sig (när skärpeindikatorn eller tänds)
  • När [Fokusförstoring]-läget är valt.
  • När punkten [Scenval] är inställd på något av följande lägen:
   • [Landskap]
   • [Sport & action]
   • [Nattmotiv]
  • När en objektivadapter är monterad.
 • Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.