Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Inspelningsinst. (filmer)

Används för att välja bildstorlek, antal bildrutor per sekund, och bildkvalitet för filminspelning. Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]

Används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till filformatet MP4 med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264.

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]

Används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till filformatet MP4 med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264.

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i/50i: Filmer spelas in med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i radsprångsformat, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
24p/25p: Filmer spelas in med ungefär 24 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
60p/50p: Filmer spelas in med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.


När punkten [Filformat] är inställd på [MP4]

Filmer spelas in i MPEG-4-format med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med AAC-ljud, i MP4-format.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]

30p 100M/25p 100M :
Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
Bittal: Ca. 100 Mbps
30p 60M/25p 60M :
Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
Bittal: Ca. 60 Mbps
24p 100M *:
Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p). Detta skapar en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 100 Mbps
24p 60M *:
Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p). Detta skapar en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 60 Mbps

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]

60p 50M /50p 50M :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
Bittal: Ca. 50 Mbps
30p 50M /25p 50M :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
Bittal: Ca. 50 Mbps
24p 50M *:
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p). Detta skapar en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 50 Mbps
120p 100M/100p 100M:
Används för att spela in filmer i 1920 × 1080 (120p/100p) -format på hög hastighet. Filmer går att spela in med antingen 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund.
Det går att skapa smidigare slow motion-bilder genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.
Bittal: Ca. 100 Mbps
120p 60M/100p 60M:
Används för att spela in filmer i 1920 × 1080 (120p/100p) -format på hög hastighet. Filmer går att spela in med antingen 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund.
Det går att skapa smidigare slow motion-bilder genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.
Bittal: Ca. 60 Mbps

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i 24M(FX) /50i 24M(FX) :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
Bittal: 24 Mbps (max.)
60i 17M(FH) /50i 17M(FH) :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
Bittal: Ca. 17 Mbps (i genomsnitt)
60p 28M(PS) /50p 28M(PS) :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
Bittal: 28 Mbps (max.)
24p 24M(FX) /25p 24M(FX) :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p/25p). Detta skapar en biografliknande atmosfär.
Bittal: 24 Mbps (max.)
24p 17M(FH) /25p 17M(FH) :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p/25p). Detta skapar en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 17 Mbps (i genomstnitt)

När punkten [Filformat] är inställd på [MP4]

1080/60p 28M /1080/50p 28M :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
Bittal: Ca. 28 Mbps (i genomsnitt)
1080/30p 16M /1080/25p 16M :
Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
Bittal: Ca. 16 Mbps (i genomsnitt)
720/30p 6M /720/25p 6M :
Filmer spelas in i det mindre formatet 1280 × 720 (30p/25p).
Bittal: Ca. 6 Mbps (i genomsnitt)

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

OBS!

 • 60p/50p-filmer går bara att spela upp i kompatibla apparater.
 • Filmer som är inspelade med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [60p 28M(PS) ]/[50p 28M(PS) ]/[60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ]/ [24p 24M(FX) ] /[25p 24M(FX) ] behöver konverteras av PlayMemories Home när man skapar AVCHD-skivor. Denna konvertering kan ta lång tid. Observera även att det inte går att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Om du vill behålla den ursprungliga bildkvaliteten, så lagra dina filmer på Blu-ray-skivor.
 • För att det ska gå att spela upp filmer i 60p/50p/24p/25p-format på en TV, måste TV:n vara kompatibel med 60p/50p/24p/25p-format. Om TV:n inte är kompatibel med 60p/50p/24p/25p-format, matas filmer i 60p/50p/24p/25p-format ut i 60i/50i-format.
 • [120p]/[100p] går inte att välja för följande inställningar.
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
 • Synvinkeln blir snävare i följande fall:
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Inspelningsinst.][120p]/[100p].
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] och punkten [Inspelningsinst.][30p]/[25p].
  • Under HFR-tagning