Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Leende/Ans.avkän.

Används för att upptäcka motivs ansikten och automatiskt ställa in skärpan, exponeringen och blixtinställningarna, samt utföra bildbehandling.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Leende/Ans.avkän.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Ansiktsavkänningsfunktionen används inte.

På (reg. ansikten):
Registrerade ansikten avkänns med högre prioritet med hjälp av [Ansiktsregistrering].

:
Används för att upptäcka ansikten utan att prioritera registrerade ansikten.

Leendeavkänning:
Används för att automatiskt upptäcka och ta bilder på leenden.

Ansiktsavkänningsramen

 • När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit. När man trycker ner avtryckaren halvvägs blir ramen grön.
 • Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.

Tips för att ta bättre bilder på leenden

 • Undvik att täcka för ögonen med luggen och håll ögonen smala.
 • Undvik att dölja ansiktet med hattar, masker, solglasögon, osv.
 • Försök hålla ansiktet rakt framför produkten och så jämnt i höjdled som möjligt.
 • Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna synes.
 • Om man trycker på avtryckaren i leendeavkänningsläget tar produkten en bild. Efter tagningen återgår produkten till leendeavkänningsläget.

Tips

 • När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Leendeavkänning], går det att ställa in känsligheten för leendeigenkänning på [På: Småleende], [På: Vanligt leende] eller [På: Brett leende].

OBS!

 • Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda samtidigt med följande funktioner:
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • [Panorering]
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [Posterisering].
  • När [Fokusförstoring]-funktionen används.
  • När punkten [Scenval] är inställd på [Landskap], [Nattmotiv] eller [Solnedgång].
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • Under HFR-tagning
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
 • Om produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, så öka leendeavkänningskänsligheten.
 • Om man följer ett ansikte med hjälp av [Lås på AF]-funktionen medan leendeavkänningsfunktionen används, utförs leendeavkänningen bara för det ansiktet.