Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Filformat (filmer)

Används för att välja filformat för filmer.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

XAVC S 4K:
Används för att spela in filmer med högupplösning i XAVC S 4K-format. Detta format har stöd för högre bittal.
Ljud: LPCM
 • För att det ska gå att spela in filmer med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S 4K] krävs ett minneskort av följande typ:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
   • Filmer går inte att spela in med 100 Mbps eller däröver.
  • SDHC/microSDHC-minneskort (SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller snabbare)
   • För att spela in med 100 Mbps eller däröver krävs UHS-hastighetsklass U3.
  • SDXC/microSDXC-minneskort med en kapacitet på minst 64 GB (SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller snabbare)
   • För att spela in med 100 Mbps eller däröver krävs UHS-hastighetsklass U3.
 • Punkten [Visa HDMI-info.] ställs tillfälligt in på [Av] när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
 • Bilden visas inte på bildskärmen när man filmar med kameran ansluten till en HDMI-apparat med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S 4K].
 • Punkterna [Leende/Ans.avkän.] och [Mittenlås på AF] ställs tillfälligt in på [Av] när kameran ansluts till en HDMI-apparat medan punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
 • Punkterna [Leende/Ans.avkän.], [Mittenlås på AF] och [REC-kontroll] ställs tillfälligt in på [Av] när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] och punkten [Dubbelinsp. av video] är inställd på [På]. Även om kameran är ansluten till en HDMI-apparat visas inte bilden på den apparaten medan filminspelning pågår.
XAVC S HD:
Används för att spela in filmer med högupplösning i XAVC S HD-format. Detta format har stöd för högre bittal.
Ljud: LPCM
 • För att det ska gå att spela in filmer med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S HD] krävs ett minneskort av följande typ:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
   • Filmer går inte att spela in med 100 Mbps eller däröver.
  • SDHC/microSDHC-minneskort (SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller snabbare)
   • För att spela in med 100 Mbps eller däröver krävs UHS-hastighetsklass U3.
  • SDXC/microSDXC-minneskort med en kapacitet på minst 64 GB (SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller snabbare)
   • För att spela in med 100 Mbps eller däröver krävs UHS-hastighetsklass U3.

AVCHD:
Används för att spela in HD-filmer i AVCHD-format. Detta filformat är lämpligt för filmer som ska spelas upp på en högupplösnings-TV.
Ljud: Dolby Digital

MP4:
Används för att spela in filmer i mp4 (AVC)-format. Detta format lämpligt för uppspelning på smartphones och surfplattor, uppladdning på internet, som bilagor till e-post, osv.
Ljud: AAC

Tips

 • Det går att lagra bilder på en dator eller kopiera dem till andra kompatibla media med hjälp av en uppspelningsapparat och programmet PlayMemories Home.

OBS!

 • När punkten[Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.
 • När punkten[Filformat] är inställd på [MP4] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 4 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 4 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.