Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

För att lagra en grundläggande vit färg i läget [Lagra spec.inst.]

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Vitbalans] [Lagra spec.inst.].
  2. Håll produkten så att det vita området täcker hela AF-området i mitten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.
    De kalibrerade värdena (kulörtemperaturen och kulörfiltret) visas.
  3. Välj ett registreringsnummer med hjälp av höger/vänsterknappen.
    Skärmen återgår till att visa tagningsinformation medan den lagrade specialvitbalansinställningen hålls kvar i minnet.

OBS!

  • Om meddelandet [Fel vid anpassad vitbalans] visas betyder det att värdet är utanför det förväntade området, när blixten används för ett motiv med alltför ljusa färger i ramen. Om du registrerar det här värdet blir -indikatorn orange på inspelningsinformationsskärmen. Det går visserligen att ta bilder i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen för att få ett mer exakt vitbalansvärde.