Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Auto HDR

Används för att vidga tonomfånget så att det går att lagra allt från ljusa delar till mörka delar med rätt ljusstyrka (HDR: High Dynamic Range). En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

 1. MENU (Kamerainst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Auto HDR: Auto.expo.skillnad:
Används för att korrigera exponeringsskillnaden automatiskt.
Auto HDR: Expo.skillnad 1,0 EVAuto HDR: Expo.skillnad 6,0 EV:
Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på kontrasten för motivet. Välj optimal nivå mellan 1,0 EV (svag) och 6,0 EV (stark).
Om man t.ex. ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV, komponeras tre bilder med följande exponeringsvärden: −1,0 EV, korrekt exponering, och +1,0 EV.

OBS!

 • [Auto HDR] går inte att använda för RAW-bilder.
 • [Auto HDR] går inte att använda i följande tagningslägen.
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Panorering]
  • [Scenval]
 • När [Multi Frame brusred.] är valt, går det inte att välja [Auto HDR].
 • När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av], går det inte att välja [Auto HDR].
 • När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av], går det inte att ställa in [Auto HDR].
 • Det går inte att börja ta nästa bild förrän bildlagringsprocessen för den förra bilden är klar.
 • Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på luminansskillnaden för motivet och tagningsförhållandena.
 • När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.
 • Om det är dålig kontrast i scenen, eller om det förekommer skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa, kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. visas över den tagna bilden för att informera om att kameran har upptäckt att bilden är suddig. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.