Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Kvalitet (stillbild)

Används för att välja komprimeringsformat för stillbilder.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:
Filformat: RAW (Bilderna lagras i RAW-komprimeringsformat.)
I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.

 • Bildstorleken är fast inställd på maximal storlek. Bildstorleken visas inte på skärmen.

RAW & JPEG:
Filformat: RAW (Bilderna lagras i RAW-komprimeringsformat.) + JPEG
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver 2 bildfiler, en JPEG-bild för att titta på och en RAW-bild för att redigera.

JPEG-bildkvaliteten är inställd på [Fin].

Extra fin:
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format och lagras med högre kvalitet än i [Fin]-läget.

Fin:
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras.

Standard:
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Eftersom komprimeringsgraden för [Standard]-läget är högre än för [Fin]-läget, blir filstorleken för [Standard]-bilder mindre än för [Fin]-bilder. Det gör det möjligt att lagra fler filer på 1 minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten.

Angående RAW-bilder

 • För att öppna RAW-bildfiler som lagrats med den här kameran krävs programmet Image Data Converter. Med Image Data Converter går det att öppna RAW-bildfiler och konvertera dem till populära bildformat som JPEG eller TIFF, och att justera om vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilderna.
 • Det går inte att använda funktionerna [Auto HDR] eller [Bildeffekt] för RAW-bilder.
 • RAW-bilder som lagras med den här kameran har en upplösning på 14 bitar per pixel. Upplösningen är dock begränsad till 12 bitar i följande tagningslägen:
  • [Långexp.brusred]
  • [BULB]
  • Kontinuerlig tagning (inklusive kontinuerlig tagning i [Bättre autojustering]-läge.)
  • [Tyst tagning]

OBS!

 • Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
 • Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar) för bilder i RAW-format.