Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 3:2
L: 24M
6000×4000 bildpunkter
M: 12M
4240×2832 bildpunkter
S: 6.0M
3008×2000 bildpunkter
Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 16:9
L: 20M
6000×3376 bildpunkter
M: 10M
4240×2400 bildpunkter
S: 5.1M
3008×1688 bildpunkter

OBS!

  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], motsvarar bildstorleken för RAW-bilder [L].