Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Visa omr. för kont.AF

Det går att ställa in om området som skärpan är inställt för ska visas eller ej när punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Zon] i läget [Kontinuerlig AF].

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Visa omr. för kont.AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.
Av:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Mitten], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt] blir ramarna i skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för gröna, oavsett [Visa omr. för kont.AF]-inställningarna.
  • När ett objektiv med A-fattning och en objektivadapter (LA-EA1/LA-EA3) (säljs separat) är monterade på kameran och punkten [AF-system] är inställd på [Fasavkänning vid AF] är [Visa omr. för kont.AF] alltid påslagen oavsett [Fokusområde]-inställningarna.