Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Hög-ISO brusred (stillbild)

Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög. Det kan hända att ett meddelande visas medan brusreducering pågår. Det går inte att ta fler bilder förrän det meddelandet har släckts.

  1. MENU (Kamerainst.) [Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.
Låg:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning.
Av:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimingen.

OBS!

  • [Hög-ISO brusred] går inte att använda i följande fall:
    • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Scenval] eller [Panorering].
  • [Hög-ISO brusred] går inte att använda för RAW-bilder.