Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Specialknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för en specialknapp går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på specialknappen medan tagningsinformationsskärmen eller uppspelningsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] eller [Spec.knapp(Upps.)][Knappen Anpassa 1] eller [Knappen Anpassa 2] → önskad inställning.
    • Den enda knapp som det går att ställa in en funktion för med [Spec.knapp(Upps.)] är [Knappen Anpassa 1].

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.

Tips

  • Om man väljer MENU → (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Upps.)][Knappen Anpassa 1][Följ Special(Tagn.)] ställs funktionen som är vald för [Spec.knapp(Tagn.)] även in för den knappen i uppspelningsläge.