Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Känsl. AF-spårn. (filmer)

Det går att ställa in varaktigheten för AF-följningen i filmläge.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Känsl. AF-spårn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Används för att ställa in AF-följningens varaktighet på ”hög”. Detta läge är praktiskt när man spelar in filmer där motivet rör sig snabbt.
Normal:
Används för att ställa in AF-följningens varaktighet på ”normal”. Detta läge är praktiskt när man vill fortsätta hålla skärpan inställd på ett visst motiv även när det förekommer hinder framför motivet eller på platser där det är mycket folk.