Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Inställning ratt/hjul

Det går att byta funktioner för manöverratten och styrratten.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Inställning ratt/hjul] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tid Bländ.:
Det går att ändra slutartiden med hjälp av styrratten, och ändra bländarvärdet med hjälp av manöverratten.

Bländ. Tid:
Det går att ändra bländarvärdet med hjälp av styrratten, och ändra slutartiden med hjälp av manöverratten.

OBS!

  • [Inställning ratt/hjul] går att ställa in när tagningsläget är inställt på ”M”.