Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

ISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. MENU (Kamerainst.)[ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi Frame brusred.:
Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar. Välj önskat ISO-värde, antingen [ISO AUTO] eller ISO 100 – 51200.
ISO AUTO:
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

ISO 100 – ISO 51200:
Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

OBS!

 • [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • [Panorering]
 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder HFR.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan ISO 100 och ISO 25600. Om ISO-värdet är inställt på ett högre värde än ISO 25600, ändras inställningen automatiskt till ISO 25600. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
 • När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.

Tips

 • Det går att ändra det automatiskt inställda ISO-känslighetsområdet för [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt] gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].