Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ratt/hjul Ev komp.

Det går att justera exponeringskompensationen med hjälp av manöverratten eller styrratten.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ratt/hjul Ev komp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Exponeringskompensationsfunktionen går inte att justera med hjälp av manöverratten eller styrratten.
Hjul:
Exponeringskompensationsfunktionen går att justera med hjälp av styrratten.
Ratt:
Exponeringskompensationsfunktionen går att justera med hjälp av manöverratten.

OBS!

  • Om man väljer att använda manöverratten för att styra exponeringskompensationsfunktionen, går det att styra den funktion som ursprungligen var inställd med hjälp av styrratten, och tvärtom.
  • När tagningsläget är inställt på [Manuell exponering] och ISO-inställningen är inställd på [ISO AUTO] går det inte att ställa in punkten [Ratt/hjul Ev komp.].