Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Markörinst. (filmer)

Används för att ställa in vilka markörer som ska visas under filminspelning.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Markörinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:
Används för att ställa in om mittmarkören ska visas eller ej i mitten på tagningsskärmen.
Av /
Bildförhållande:
Används för att ställa in bildförhållandemarkören.
Av / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1
Säkerhetszon:
Används för att ställa in visning av säkerhetszonen. Detta är standardområdet som går att visa på en vanlig hushålls-TV.
Av / 80% / 90%
Guideram:
Används för att ställa in om guideramen ska visas eller ej. Med hjälp av guideramen går det att kontrollera om motivet är vågrätt eller lodrätt i förhållande till marken.
Av /

Tips

  • Det går att visa alla markörerna samtidigt.
  • Placera [Guideram]ens hårkors över motivet för att få en balanserad komposition.