Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF/MF-knappens funktion

När man väl har tilldelat en funktion till AF/MF-knappen, går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på AF/MF-knappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] [AF/MF-knapp] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.