Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Autoren. av AF-omr.

Används för att ställa in om skärpeinställningsområdet ska fortsätta att visas hela tiden eller om det ska släckas så fort skärpan har ställts in.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Autoren. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpeinställningsområdet släcks automatiskt så fort skärpan har ställts in.
Av:
Skärpeinställningsområdet visas hela tiden.