Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Mittenlås på AF

När man trycker på mittknappen upptäcker kameran motivet i mitten på skärmen och fortsätter sedan att följa det motivet.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Mittenlås på AF][På].
 2. Passa in målramen (A) över motivet och tryck på i mitten på styrratten.
  Tryck på igen för att avsluta följningen.
  • Om kameran tappar bort motivet kan den återupptäcka det och fortsätta följa det när motivet dyker upp på bildskärmen igen.

 3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

OBS!

 • Det kan hända att [Mittenlås på AF] inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • När motivet rör sig för fort.
  • När motivet är för litet eller för stort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När det är mörkt.
  • När den omgivande belysningen ändras.
 • AF-följning fungerar inte i följande fall:
  • I [Panorering]-läget
  • När [Scenval] är inställt på [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa].
  • Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget
  • När den digitala zoomen används
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • Under HFR-tagning
 • Det kan hända att kameran inte kan återuppta följningen av motivet på ett tag om den tillfälligt tappar bort motivet.