Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Rotera zoomring

Används för att ställa in inzoomningsriktningen (mot T) och utzoomningsriktningen (mot W) när man vrider på zoomringen. Denna funktion går bara att använda med motorzoomobjektiv med stöd för denna funktion.

  1. MENU(Anpassade inställningar)[Rotera zoomring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Vänst.(W)/Höger(T):
Zoomringen ställs in så att objektivet zoomar ut (mot W) när man vrider åt vänster, och zoomar in (mot T) när man vrider åt höger.
Höger(W)/Vänst.(T):
Zoomringen ställs in så att objektivet zoomar in (mot T) när man vrider åt vänster, och zoomar ut (mot W) när man vrider åt höger.

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda med motorzoomobjektiv för vilka manöverriktningen är inställbar.