Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Skärpelåsknappens funktion

Används för att tilldela en funktion till objektivets skärpelåsknapp.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] [Håll fokus-knappen] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.