Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ljus övervakning

Används för att justera bildkompositionen vid tagning på mörka ställen. Genom att förlänga exponeringstiden går det att kontrollera bildkompositionen i sökaren eller på bildskärmen även under mörka förhållanden som t.ex. utomhus på natten.

 1. MENU(Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] → ställ in [Ljus övervakning]-funktionen för önskad knapp.
 2. Tryck på den knapp som [Ljus övervakning] -funktionen är inställd för och ta sedan en bild.
  • Ljusstyrkan på grund av [Ljus övervakning] fortsätter att gälla efter tagningen.
  • För att återställa bildskärmen till normal ljusstyrka trycker man en gång till på den knapp som [Ljus övervakning]-funktionen är inställd för.

OBS!

 • När [Ljus övervakning] används ändras [Livevisning] automatiskt till [Ställa in effekt av], och inställningsvärden som exponeringskompensation visas inte på live view-skärmen. Vi rekommenderar att du bara använder [Ljus övervakning] på mörka ställen.
 • [Ljus övervakning] stängs automatiskt av i följande fall.
  • När kameran stängs av.
  • När man vrider på lägesomkopplaren.
  • När skärpeinställningssättet ställs in på något annat än manuell skärpeinställning.
  • När punkten [MF-hjälp] är inställd på [På].
  • När [Fokusförstoring]-läget är valt.
 • När [Ljus övervakning] används kan det hända att slutartiden blir längre än vanligt vid tagning på mörka ställen.