Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Utlöser utan kort

Används för att ställa in om slutaren ska gå att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Utlöser utan kort] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Möjlig:
Slutaren går att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.
Ej möjlig:
Slutaren går inte att utlösa när inget minneskort är isatt i kameran.

OBS!

  • När inget minneskort är isatt lagras inte bilderna som tas.
  • Standardinställningen är [Möjlig]. Vi rekommenderar att du ställer in [Ej möjlig] innan du tänker börja ta bilder eller filma på riktigt.