Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Indikatorer som visas vid gaffling

Sökare

Gaffling med omgivande belysning*
3 bilder med ett steg på 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 steg

Bildskärm(Visa all info eller Histogram)

Gaffling med omgivande belysning*
3 bilder med ett steg på 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 steg

Blixtgaffling
3 bilder med ett steg på 0,7 EV
Blixtkompensation -1,0 steg

Bildskärm (För sökare)

Gaffling med omgivande belysning*
3 bilder med ett steg på 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 steg

Blixtgaffling
3 bilder med ett steg på 0,7 EV
Blixtkompensation -1,0 steg

*Omgivande belysning: En generell benämning på annat ljus än blixtljus, inklusive naturligt ljus, glödlampsbelysnings och lysrörsbelysning.Medan blixtljus bara blixtrar till ett kort ögonblick är den omgivande belysningen konstant.

OBS!

  • Vid gaffling visas guidemarkörer som anger antalet bilder som ska tas över/under gafflingsindikatorn.
  • När gafflingen påbörjas släcks guidemarkörerna efter hand som kameran lagrar bilder.