Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Skicka till smartphone-knappens funktion

När man väl har tilldelat en funktion till Skicka till smartphone-knappen, går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på Skicka till smartphone-knappen medan uppspelningsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Upps.)][Fn/-knapp] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.