Bezdrôtový rádiový ovládač FA-WRC1M

Použite tento návod, ak sa stretnete s akýmikoľvek problémami, alebo máte akékoľvek otázky o tomto výrobku.
Táto príručka pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý je možné stiahnuť tu.