Wykorzystaj Przewodnik pomocniczy w przypadku problemów lub pytań dotyczących obsługi tego Pilot zdalnego sterowania .