Ak máte problémy alebo otázky o používaní tohto shotgun mikrofónu, použite dokument Príručka.