Ak máte problémy alebo otázky o používaní držiaka na snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom, použite príručku.