Pokud je verze systémového softwaru fotoaparátu (firmwaru) 2.00 nebo novější, použijte aplikaci Creators’ App ve smartphonu. Nelze použít aplikaci Imaging Edge Mobile. Podrobnosti o aplikaci Creators’ App naleznete na následujícím webu.

https://www.sony.net/ca/

Doporučené stránky v uživatelské příručce


Informace o podpoře