Osien tunnistus

Yläosa, sivu ja alaosa

Kuvassa esitetään haulikkomikrofonin yläosassa, sivulla ja pohjassa sijaitsevat osat

 1. Mikrofoni

 2. Mikro-USB-portti (kunnossapito- ja huoltokäyttöä varten)

 3. Lukkosäädin

 4. Multi Interface -jalusta

  Huomautus

  • Älä koske Multi Interface -jalustan liittimeen paljain käsin.
 5. Liittimen suojakorkki

Takaosa

Kuvassa esitetään haulikkomikrofonin takana olevien kytkinten ja valitsimen sijainnit

 1. Suunnattavuuden valintakytkin

  : Suuntamikrofoni

  Tarkka suunnattavuus, joka mahdollistaa edestä tulevien äänien poiminnan. Voit keskittyä kameran edestä tulevien äänien tallentamiseen minimoiden samalla ympäristön äänet.

  : Herttamikrofoni

  Voit tallentaa suoraan edestä tulevat äänet minimoiden samalla takaa tulevat äänet.

  : Pallomikrofoni

  Sama suunnattavuus, joka mahdollistaa jokaisesta suunnasta tulevien äänien poiminnan. Valitse tämä suunnattavuus, kun haluat tallentaa erityisesti ympäristön ääniä tai sisällyttää valokuvaajan äänen tallenteeseen.

 2. ATT-kytkin

  Valitse vaihtoehto, joka sopii äänitallennuksen äänenvoimakkuuteen. Voit tallentaa voimakkaita ääniä minimoiden samalla vääristyksen, kun valitset ”20dB”. Voit tallentaa hiljaisia ääniä vahvistaen samalla ääniä, kun valitset ”0dB”. Suosittelemme, että valitset vaihtoehdon tarkkaillessasi kameran äänenvoimakkuuden tasomittaria tai äänitallennuksen äänenvoimakkuutta kuulokkeilla.

 3. AUTO/MAN-kytkin

  AUTO: Tallennuksen äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti.

  MAN: Säädä äänenvoimakkuutta AUDIO LEVEL ‑säätimellä.

 4. AUDIO LEVEL ‑säädin

  Tallennusäänenvoimakkuuden tasoa voidaan hienosäätää manuaalisesti, kun AUTO/MAN-kytkimen valinnaksi asetetaan ”MAN”.

  Suosittelemme, että säädät tasoa tarkkaillessasi kameran äänenvoimakkuuden tasomittaria tai äänitallennuksen äänenvoimakkuutta kuulokkeilla.

 5. FILTER-kytkin

  NC: Valitse tämä valinta käyttääksesi melunpoiston suodatustoimintoa. Epämiellyttävät äänet poistetaan lähes täysin digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Jos äänenlaatu ei tunnu sopivalta, valitse ”OFF”.

  LC: Valitse tämä valinta käyttääksesi kohinan poiston suodatustoimintoa. Epäsuotava melu, kuten tuulesta, ilmanvaihtolaitteista ja tärinästä aiheutuva melu, minimoidaan.

  OFF: Valitse tämä valinta poistaaksesi käytöstä jommankumman suodatustoiminnon.

  Huomautus

  • Liitetyn kameran käyttö hiljaisessa paikassa kädessä pitäen voi aiheuttaa vienon tärisevän äänen tallentumisen.

   Jos tallennettu tärisevä ääni häiritsee, aseta FILTER-kytkin asentoon ”LC” ja yritä uudelleen.

 6. DIGITAL/ANALOG-kytkin

  Valitse digitaalinen tai analoginen syöttötyyppi.

  • Jos kamerasi on yhteensopiva digitaalisen Moniliitäntäkenkä-äänikäyttöliittymän kanssa, aseta kytkimen valinnaksi ”DIGITAL”.

   Tämän ansiosta laite ja siihen liitetty kamera voivat kommunikoida toistensa kanssa digitaalisten signaalien avulla ja mahdollistaa äänentallennuksen mahdollisimman vähäisellä äänen lisäyksellä.

  • Jos kamerasi ei ole yhteensopiva moniliitäntäkengän digitaalisen äänikäyttöliittymän kanssa, aseta kytkimen valinnaksi ”ANALOG”.

   Kun viesti ”Laite ei tue tätä lisävarustetta eikä sitä voida käyttää.” näkyy kamerassa, aseta kytkimen valinnaksi ”ANALOG”.

   Jos tästä ei ole apua, lue tämä.

Tietoja tuulilasista

Kun sovitat tuulilasin laitteen mikrofonin päälle, voit minimoida mikrofoniin tulevan tuulesta tai hengittämisestä aiheutuvan äänen tallentumisen.

Kuva tuulisuojan kiinnittämisestä mikrofonin päälle sen kärjestä

Huomautus

 • Jos tuulilasi altistuu sateelle tai kosteudelle, poista se laitteesta ja anna sen kuivua suojassa.