Stereofónne slúchadláMDR-1ADAC

V nasledujúcej časti je opísaný spôsob používania slúchadiel. Z navigačnej tably vľavo si vyberte tému.