Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw nagłownyMDR-AS600BT

Jak działa technologia bezprzewodowa BLUETOOTH?

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi, na przykład komputerem lub cyfrowym aparatem fotograficznym. Zasięg działania technologii bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi około 10 m.

Zwykle łączność nawiązywana jest między dwoma urządzeniami, ale niektóre urządzenia można równocześnie podłączyć do kilku innych urządzeń.

Do nawiązania połączenia nie jest potrzebny kabel. Nie jest również konieczne, aby urządzenia były skierowane ku sobie, jak w przypadku technologii podczerwieni. Z urządzenia takiego można na przykład korzystać, gdy znajduje się ono w torebce lub w kieszeni.

BLUETOOTH to standard międzynarodowy obsługiwany przez tysiące firm na całym świecie.

System łączności i zgodne profile BLUETOOTH urządzenia

Profil to standaryzacja funkcji w przypadku poszczególnych specyfikacji urządzeń BLUETOOTH. Zestaw nagłowny obsługuje następujące wersje i profile BLUETOOTH:

System łączności:

BLUETOOTH, wer. 3.0

Zgodne profile BLUETOOTH:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Przesyłanie i odbiór materiałów audio o wysokiej jakości.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Sterowanie sprzętem audio-wideo; wstrzymywanie, zatrzymywanie, uruchamianie odtwarzania itp.
 • HSP (Headset Profile) (*): Prowadzenie rozmów przez telefon/obsługa telefonu.
 • HFP (Hands-free Profile) (*): Prowadzenie rozmów przez telefon/obsługa telefonu w trybie zestawu głośnomówiącego.

* W przypadku korzystania z telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego oba profile: HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile) należy wybrać profil HFP.

Maksymalny zasięg komunikacji

Urządzeń należy używać w promieniu 10 m w linii prostej.

Maksymalny zasięg komunikacji może być krótszy w następujących warunkach:

 • Pomiędzy niniejszym urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. człowiek, metalowy obiekt lub ściana.
 • W pobliżu niniejszego urządzenia używane jest urządzenie Wi-Fi.
 • W pobliżu niniejszego urządzenia używana jest kuchenka mikrofalowa.
 • W pobliżu niniejszego urządzenia używane jest urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne.

Zakłócenia wywoływanie przez inne urządzenia

Urządzenie BLUETOOTH korzysta z częstotliwości 2,4 GHz, takiej samej jak niektóre urządzenia Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). Znajdujące się w pobliżu urządzenie Wi-Fi może więc powodować zakłócenia prowadzące do powstania szumów, błędów łączności lub zmniejszenia szybkości połączenia. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:

 • Używać niniejszego urządzenia w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
 • Jeśli niniejsze urządzenie jest używane w odległości do 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.

Zakłócenia pracy innych urządzeń

Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:

 • w miejscach, w których występuje palny gaz, w szpitalach, pociągach, samolotach lub na stacjach paliw;
 • w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu przeciwpożarowego.

Uwaga

 • Aby można było korzystać z funkcji BLUETOOTH, podłączane urządzenie BLUETOOTH wymaga ustawienia takiego samego profilu co niniejsze urządzenie. Należy pamiętać, że nawet w przypadku takiego samego profilu, funkcje urządzeń mogą być różne ze względu na ich specyfikacje.
 • Z uwagi na cechy charakterystyczne technologii bezprzewodowej BLUETOOTH, dźwięk odtwarzany przez niniejsze urządzenie jest nieznacznie opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie BLUETOOTH w trakcie rozmowy telefonicznej lub podczas słuchania muzyki.
 • Niniejsze urządzenie obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, co pozwala zapewnić bezpieczne połączenie podczas korzystania z bezprzewodowej technologii BLUETOOTH, jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w przypadku niektórych ustawień. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z użyciem bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
 • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
 • Urządzenie oferujące funkcję BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. oraz musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z wyżej wymienionym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie zostać połączone lub mogą pracować nieprawidłowo ze względu na funkcje lub dane techniczne tego urządzenia.
 • W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączonych z niniejszym urządzeniem, środowisk komunikacji i środowisk użytkowania mogą występować szumy lub przerywany dźwięk.