Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw nagłownyMDR-AS600BT

Jak korzystać

Czynności wstępne

Przed przystąpieniem do użytkowania

Cechy charakterystyczne

Części i elementy sterujące

Dostarczone wyposażenie

Ładowanie zestawu nagłownego

Podłączanie

Łączność BLUETOOTH

Urządzenia z systemem Android obsługujące funkcję połączenia jednym dotknięciem (NFC)

Urządzenia z systemem Android nieobsługujące funkcji połączenia jednym dotknięciem (NFC)

iPhone (urządzenia z systemem operacyjnym iOS)

Inne urządzenia obsługujące technologię BLUETOOTH

Połączenie wielopunktowe

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Wykonywanie rozmów telefonicznych

Wykonywanie rozmów telefonicznych

Ważne informacje

Środki ostrożności

Znaki towarowe

Strona internetowa pomocy technicznej