Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия плейър.


Цветът на този плейър, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.