Använd den här manualen om du stöter på några problem eller har några frågor.