Som distorcido

  • Mantenha o sistema de auscultadores afastado de fornos micro-ondas, dispositivos Wi-Fi, etc.