Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

https://www.sony.com/am/support

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

https://www.sony.eu/support

Για πελάτες στην Κίνα:

https://service.sony.com.cn

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

https://www.sony-asia.com/support