Använd den här manualen om du stöter på några problem eller har några frågor.

Uppdatera headsetets programvara och ”Sony | Headphones Connect”-appen till den senaste versionen. Se följande för att få mer information:

https://www.sony.net/elesupport/