Bruk denne håndboken hvis du får problemer eller har spørsmål.


I denne bruksanvisningen brukes WI-C310 for illustrative formål med mindre annet er oppgitt.

Bildet over er av WI-C310.