Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.


V tejto príručke sa ilustračné účely používa model WI-C310, ak nie je uvedené inak.

Na obrázku vyššie je znázornený model WI-C310.