Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Поддържа се основната актуализация на съдържанието на софтуера на слушалките версия 4.1.0 и по-висока.

Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

https://www.sony.net/elesupport/